Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

Deformační testy

Po, 09. 10. 2017
vydal dobronp

Deformační testy jsou jednou ze základních metod ve fyzice materiálů. Několik univerzálních deformačních strojů vybavených různými otickými a mechanickými extenzometry a pecemi umožňují provádět deformační experimenty při teplotách v rozmezí -196 °C až 1200 °C.

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO