Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

Kryomletí

Mletí kovových prášků patří mezi běžné procesy práškové metalurgie. Zařízení na Katedře fyziky materiálů je zcela unikátní (jediné v ČR), jelikož v něm vysoko-energetické mletí probíhá přímo v kapalném dusíku. Při mletí dochází k vložení intenzivní plastické deformace do jednotlivých částic materiálu. Při kryogenních teplotách jsou zpomaleny procesy dynamického zotavení a rekrystalizace a lze připravit nanokrystalický materiál. V současnosti se na Katedře fyziky materiálů studují slitiny hliníku, slitiny titanu a intermetalické sloučeniny připravené kryomletím a sintrováním elektrickém proudem.

Kulový kryomlýn Union Process Attritor 01 HD Mlecí nádoba Mlecí tělesa

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO