Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

Mikrotvrdost

Měření mikrotvrdosti je jedna z nejjednodušších metod sloužící k určení jedné z mechanických vlastností materiálu – tvrdosti. Diamantové tělísko (indentor) tvaru pyramidy je vtlačeno do materiálu přesně definovanou silou. Plocha otisku (vpichu) je následně změřena pomocí světelného mikroskopu. Menší vpich, při dané síle zatížení, odpovídá vyšší tvrdosti.

Zařízení Qness Q10 umožňuje měření se zatížením od 1 g do 10 kg – tvrdost získaná měřením do zatížení 1 kg se označuje jako mikrotvrdost. Měření plochy vpichu je prováděno automaticky objektivy se zvětšením od 40x do 650x, automatickým ostřením, vyhodnocením světlosti a automatickým zpracováním obrazu. Díky automatickému měření lze provést mapování mikrotvrdosti s využitím velkého množství vpichů.

Mikrotvrdoměr Qness Q10 Měření mikrotvrdosti Vývoj mikrotvrdosti v závislosti od stupně deformace

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO