Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

Ing. Jaromír Buriánek

foto Email: burianek [at] met [dot] mff [dot] cuni [dot] cz
Tel: (+420) 95155 1375
Fax: (+420) 95155 1490
Místnost: F121
Adresa:Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

Profesní životopis

  • 1971 VŠ diplom v oboru anorganická technologie, specializace technologie kovů, Vysoká škole chemicko-technologická v Praze
  • 1971 Grafotechna Praha, výrobní asistent
  • 1973 Aero n.p. Vodochody, technolog povrchových úprav
  • 1976 UK MFF, odborný pracovník

Vědecká činnost

Obory zájmu

  • studium materiálů metodou diferenční termické analýzy (DTA), fázové diagramy
  • technologie materiálů, převážně na bázi kovů
  • příprava monokrystalů kovů
  • tepelné zpracování

Členství ve vědeckých společnostech

  • Česká společnost chemická (Czech Chemical Society)

Další odborná kvalifikace

  • Osvědčení o autorizaci k nakládání s chemickými látkami a přípravky podle zák.157/1998 ve znění pozdějších předpisů

Publikace

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO