Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

RNDr. Jan Čapek, Ph.D.

foto Email: jan [dot] capek89 [at] gmail [dot] com
Tel: (+420) 95155 1619
Fax: (+420) 95155 1490
Místnost: F116
Adresa: Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

Profesní životopis

 • 2008 – 2011 Bakalářské studium MFF UK, studijní obor - obecná fyzika, titul Bc
 • 2011 – 2013 Navazující magisterské studium MFF UK, studijní obor – fyzika kondenzovaných látek a materiálů, titul Mgr
 • 2012 – dosud Výzkumný pracovník, Katedra fyziky materiálů, MFF UK
 • 2013 – dosud Odborný pracovník, Ústav jaderné fyziky AV ČR v Řeži
 • 2013 – 2017 Doktorské studium MFF UK, studijní obor – Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (téma disertační práce: Studium základních deformačních mechanismů hořčíkových slitin pomocí pokročilých in-situ metod a teoretického modelování)

Zahraniční pobyty

 • Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, USA – 2 pobyty (celkem 3 týdny) měření neutronově difrakce a slitinách hořčíku
 • DESY Photon Science, Hamburk, Německo – měření rentgenové difrakce na slitinách hořčíku
 • The University of Queensland, Brisbane, Austrálie – týdenní studijní pobyt

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

 • Studium mechanických vlastností hořčíkových slitin
 • Měření akustické emise během deformace při pokojové i zvýšené teplotě
 • Měření in-situ neutronové difrakce během deformačních zkoušek a následná analýza difrakčních profilů
 • Teoretické modelování plastické deformace hořčíkových slitin pomocí Elasto-plastického self-konzistentního modelu
 • Vedení studentských projektů

Granty

 • 2012 - 2014 GAUK, téma: In-situ výzkum procesu plastické deformace hořčíkových slitin

Publikace

 • Čapek, J., K. Máthis, et al. (2014). "Study of the loading mode dependence of the twinning in random textured cast magnesium by acoustic emission and neutron diffraction methods." Materials Science and Engineering a-Structural Materials Properties Microstructure and Processing 602: 25-32.
 • Čapek, J., K. Máthis, et al. (2014). "In-situ study of the influence of the strain path change on the deformation processes in magnesium" Metal 2014: 23nd International Conference on Metallurgy and Materials.
 • Čapek, J., K. Máthis, et al. (2013). "In-situ neutron diffraction and acoustic emission investigation of microstructure evolution in magnesium." Metal 2013: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials: 1272-1276.
 • Máthis, K., P. Beran, et al. (2012). "In-situ neutron diffraction and acoustic emission investigation of twinning activity in magnesium." 5th European Conference on Neutron Scattering 340.
 • Máthis, K., J. Čapek, et al. (2013). "Study of twinning in texture-free cast magnesium using acoustic emission technique." Kovove Materialy-Metallic Materials 51(5): 269-273.
 • Máthis, K., J. Čapek, et al. (2013). "Investigation of Twinning Activity in Magnesium Using Advanced In-Situ Methods". Light Metals Technology 2013. 765: 532-536.
 • Máthis, K., J. Čapek, et al. (2011). "Effect of microstructural parameters on twinning activity of magnesium alloys." Metal 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: 897-902.
 • Máthis, K., J. Čapek, et al. (2011). "Investigation of tension-compression asymmetry of magnesium by use of the acoustic emission technique." Materials Science and Engineering a-Structural Materials Properties Microstructure and Processing 528(18): 5904-5907.

Prezentace

 • ISPMA13, Praha (záři 2014)
 • Struktura 2014, Kutná Hora, (červen 2014)
 • Metal2014, Brno (květen 2014)
 • 8th Seminar for Central European PhD Students, Budapešť, Maďarsko (leden 2014)
 • LightMat2013, Brémy – poster (září 2013)
 • Metal2013, Brno (květen 2013)
 • TMS 2013, San Antonio, USA (březen 2013)
 • 7th Seminar for Central European PhD Students, Trnava, Slovensko (listopad 2012)
 • Mezinárodní konference JuniorEuromat 2010, Lausanne, Švýcarsko (červenec 2010)

Práce na PC

 • Velmi dobrá znalost: Wolfram Mathematica, Origin, Microsoft Office
 • Průměrná znalost: C++, TSL OIM Analysis
 • Základní znalosti: FullProf Suite, Vesta

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO