Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

Doc. RNDr. František Chmelík, CSc.

foto Email: chmelik [at] met [dot] mff [dot] cuni [dot] cz
Tel: (+420) 95155 1357
Fax: (+420) 95155 1490
Místnost: F124
Adresa:Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

 

Profesní životopis

 • 1985 VŠ diplom v oboru Fyzika pevných látek, UK MFF, Praha
 • 1986 Rerum naturalium doctor (RNDr.), Fyzika kovů, UK MFF, Praha
 • 1994 Candidatus scientiarum (CSc.), Fyzika kondenzovaného stavu a akustika, UK MFF, Praha
 • 2000 Docent fyziky, UK MFF, Praha
 • 2000 Vedoucí katedry fyziky materiálů UK MFF

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

 • akustická emise v pevných látkách
 • struktura a fyzikální vlastnosti slitin a kompozitů na bázi hliníku a hořčíku
 • plastické nestability (dvojčatění, Portevinův – Le Châtelierův jev)
 • materiály se submikrokrystalickou a nanokrystalickou strukturou

Členství ve vědeckých společnostech

 • European Academy of Sciences
 • Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF)
 • Fyzikální vědecká sekce (FVS) JČMF
 • Vědecká společnost pro nauku o kovech
 • Humboldtův klub ČR

Organizace konferencí

 • člen organizačních výborů konferencí ISPMA 5, 6, (International Symposium on Plasticity of Metals and Alloys), Praze 1990 a 1994
 • předseda Organizačního výboru konference ISPMA 9 (International Symposium on Physics of Materials), Praha 2003
 • tajemník 20th Conference Condensed Matter Division of the European Physical Society
 • předseda Organizačního výboru konference ISPMA 10 (International Symposium on Physics of Materials), Praha 2005
 • předseda Organizačního výboru konference ISPMA 11 (International Symposium on Physics of Materials), Praha 2008

Členství v redakčních radách

 • Materials Science and Engineering A (Elsevier Publishers)

Zahraniční spolupráce a projekty

 • Department of General Physics, Eötvös Loránd University (Budapest, Maďarsko): Prof. Dr. János Lendvai, od 2000. Studium plastických nestabilit při deformačních zkouškách s konstantní časovou změnou napětí. Studium nových materiálů na bázi kovových pěn.
 • GKSS Forschungszentrum GmbH (Geesthacht, Německo): Prof. Dr. Karl Ulrich Kainer, od 2001. Struktura a mechanické vlastnosti nových materiálů na bázi hořčíku. Spolupráce probíhá na bázi kontraktu s UK MFF (zatím podepsán do roku 2007).
 • Laboratoire de Glaciologie et Geophysique de l'Environment (LGGE), Centre National de Récherches Scientifiques (CNRS) (Grenoble, Francie): Prof. Dr. François Louchet a Dr. Jerome Weiss, od 2003. Kolektivní dislokační jevy v pevných látkách.

Publikace

Pedagogická činnost

 • od března 1995 tajemník Oborové rady F3 doktorandského studia a od října 2000 do ledna 2007 tajemník Rady doktorandského studijního oboru F3
 • od března 1995 člen Mezioborové komise K7 pro obhajoby doktorandských disertačních prací
 • od dubna 2000 člen Rigorózní komise F3 Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
 • od února 2007 předseda Rady doktorandského studijního oboru F3

Výuka

Pro studenty

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO