Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

  Email: hajek1 [at] karlov [dot] mff [dot] cuni [dot] cz
Tel: (+420) 95155 1632
Fax: (+420) 95155 1490
Místnost: F130
Adresa:Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

Profesní životopis

  • květen 1998 VŠ diplom v oboru učitelství M-F pro střední školy, MFF UK, Praha
  • diplomová práce: "Studium precipitačních dějů v technických slitinách na bázi Al" (vedoucí doc. Vostrý)
  • disertační práce: "Fázové transformace v technických slitinách na bázi hliníku" (vedoucí doc. Stulíková)

Zahraniční pobyty

  • 2003/04 - National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japonsko

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

  • Precipitační procesy v hliníkových slitinách, rezistometrická měření.
  • Modelování fázových transformací pomocí phase-field method.

Publikace

Pedagogická činnost

  • konzultant diplomové práce "Návrh algoritmu řízení žíhací pece v rozmezí teplot 240-600°C" - úspěšně obhájeno v r. 2003

Pro studenty

Po dohodě nabízím možnost vypsání diplomové práce či menšího projektu s následujícím zaměřením:
  • ovládání rezistometrické aparatury (pod linux, sbernice gpib).
  • výpočet elektrické rezistivity na základě znalosti el. odporu a tvaru vzorku (pod linux, nejspíše pomocí metody konečných prvků)

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO