Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

Prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.

foto Email: janecek [at] met [dot] mff [dot] cuni [dot] cz
Tel: (+420) 95155 1359
Fax: (+420) 95155 1490
Místnost: F124
Adresa:Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

Profesní životopis

 • 1982 VŠ diplom v oboru Fyzika pevných látek, UK MFF, Praha
 • 1982 Rerum naturalium doctor (RNDr.), Fyzika kovů, UK MFF, Praha
 • 1992 Candidatus scientiarum (CSc.), Fyzika kondenzovaného stavu a akustika, UK MFF, Praha
 • 2002 Docent fyziky, UK MFF, Praha

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

 • transmisní a řádkovací elektronová mikroskopie
 • struktura a fyzikální vlastnosti slitin na bázi hliníku a hořčíku
 • materiály se submikrokrystalickou a nanokrystalickou strukturou
 • struktura a vlastnosti hranic zrn

Členství ve vědeckých společnostech

 • Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF)
 • Fyzikální vědecká sekce (FVS) JČMF
 • Vědecká společnost pro nauku o kovech
 • Československá společnost pro elektronovou mikroskopii

Organizace konferencí

 • člen organizačního výboru konference Grain Boundary, Interface and Mechanical Properteis, Prachatice, 1991
 • člen organizačních výborů konferencí ISPMA 5, 6, 8, 9 (International Symposium on Plasticity of Metals and Alloys), Praze 1990, 1994, 2000 a 2003

Zahraniční spolupráce a projekty

 • Institut für Werkstoffkunde und Werkstofftechnik, Technische Universität Clausthal (Clausthal-Zellerfeld, Německo):Prof. Dr. Juri Estrin, Dr. R.J. Hellmig, od 2002. Struktura a mechanické vlastnosti jemnozrnných materiálů.
 • Laboratoire de Thermodynamique et de Physico-chimie Métalluriques, INP Grenoble, (Grenoble, Francie):Prof. Yves Brechet, Dr. Muriel Véron, od r. 1993. Zotavení a rekrystalizace slitin hliníku. Transmisní elektronová mikroskopie in-situ.
 • Génie Physique et Mécanique des Matériaux, INP Grenoble (Grenoble, Francie):Dr. Edgar Rauch, Dr. J.J. Blandin, od r. 1997. Mechnaické vlastnosti a struktura jemnozrnných materiálů (slitiny Al, Mg).
 • Department of Metallurgical Engineering, Chungnam National University, Daejeon, (Daejeon, Korea):Prof. H.S. Kim, od r. 2003. Mikrostruktura a korozní vlastnosti jemnozrnných IF ocelí
 • Katedra materiálů, Strojnická fakulta, Žilinská Universita, (Žilina, Slovensko):Prof. P. Palček, Dr. B. Hadzima, od. r. 1994. Struktura a mechanické vlastnosti hořčíkových slitin a kompozitů. Korozní vlastnosti jemnozrnných materiálů.

Publikace

Výuka

Pro studenty

Nabídka disertačních prací

 • Komplexní studium jemnozrnných polykrystalů slitin Cu připravených metodou ECAP (pdf)
 • Studium precipitačních procesů slitin na bázi Al-Mg-Si (pdf)

Dokumenty ke stažení

 

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO