Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

RNDr. Michal Knapek, Ph.D.

foto Email: knapek [at] karlov [dot] mff [dot] cuni [dot] cz
Tel: (+420) 95155 1366
Fax: (+420) 95155 1490
Místnost: F144
Adresa:Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

Profesní životopis

 • 2007-2010 Bakalářské studium (získán titul Bc.): Katedra fyziky, Fakulta přírodních věd, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko Obor: Počítačové modelování v přírodních vědách Téma: 3D model supravodivosti
 • 2010-2012 Magisterské studium (získán titul Mgr.): Katedra fyziky, Fakulta přírodních věd, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko Obor: Fyzika materiálů Téma: Teplotní závislost vodivosti vysokoteplotních supravodičů
 • 2010, 2011 – Pozice vědecké pomocní síly na Katedře fyziky FPV UKF v Nitře, Slovensko
 • 2012-2016 Doktorské studium (Ph.D.): Katedra fyziky materiálů, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika Obor: Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum Téma: Studium kooperativních jevů v pevných látkách metodou akustické emise
 • Od 2013 - Výzkumný pracovník, Katedra fyziky materiálů, MFF UK

Zahraniční pobyty

 • 2009 (únor-červen) - Central European Exchange Program for University Studies, Johannes Kepler University v Linzi, Rakousko
 • duben 2012 (2 týdny) – Elektrotechnický ústav, Slovenská akademie věd, Bratislava, Slovensko
 • prosinec 2013 (1 týden) – L’Université de Lyon, Francie
 • květen 2014 (1 týden) – Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Německo
 • listopad 2014 (1 týden) - École polytechnique fédérale de Lausanne, Švýcarsko
 • červenec 2015 (2 týdny) - École polytechnique fédérale de Lausanne, Švýcarsko
 • září 2015 – Feb 2016 (6 měsíců) – ELTE, Budapešť, Maďarsko
 • listopad 2015 (1 týden) - École polytechnique fédérale de Lausanne, Švýcarsko

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

 • Akustická emise v pevných látkách, analýza dát akustické emise
 • Kovové pěny, “micropillars”, velikostní efekt
 • Struktura a deformační chování hořčíkových a hliníkových slitin, plastické nestability
 • Vnitřní tlumení v pevných látkách
 • Tepelní vlastnosti tradičních keramických materiálů

Granty

 • Od 2013 - Člen řešitelského tímu několika projektů Grantové Agentury České Republiky
 • 2013-2015 - Hlavní řešitel projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy

Publikace

 • Cs. Kádár, K. Máthis, M. Knapek, F. Chmelík. THE EFFECT OF MATRIX COMPOSITION ON THE DEFORMATION AND FAILURE MECHANISMS IN METAL MATRIX SYNTACTIC FOAMS DURING COMPRESSION, Materials, 10(2), 196, 2017.
 • M. Knapek, P. Dobroň, K. Máthis, K. Illková, A. Mortensen, F. Chmelík. OCCURRENCE OF THE PORTEVIN LE-CHÂTELIER EFFECT IN OPEN-CELL MICROCELLULAR Al-2 wt% Mg, Scripta Materialia 132(15), pp. 13-16, 2017.
 • T. Húlan, M. Knapek, P. Minárik, Š. Csáki, T. Kaljuvee, M. Uibu. ASSESSING THE FROST RESISTANCE OF ILLITE-BASED CERAMICS THROUGH THE RESONANT FREQUENCY OF FREE VIBRATION AND INTERNAL DAMPING. AIP Conference Proceedings 1866, p. 040015. 2017.
 • K. Halmešová, Z. Trojanová, J. Džugan, Z. Drozd, P. Minárik, M. Knapek. ANISOTROPY OF MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES OF AZ31 SHEETS PREPARED USING THE ARB TECHNIQUE. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 219, 012023, 2017.
 • M. Martinez, G. Fleurier, F. Chmelík, M. Knapek, B. Viguier, E. Hug. TEM ANALYSIS OF THE DEFORMATION MICROSTRUCTURE OF POLYCRYSTALLINE COBALT PLASTICALLY STRAINED IN TENSION, Materials Characterization 134, pp. 76-83, 2017.
 • Á.I. Hegyi, Á.I., P.D. Ispánovity, M. Knapek, D. Tüzes, K. Máthis, F. Chmelík, Z. Dankházi, G. Varga, I. Groma, 2017. Micron-Scale Deformation: A COUPLED IN SITU STUDY OF STRAIN BURSTS AND ACOUSTIC EMISSION. Microscopy and Microanalysis, pp. 1–6, 2017 (in print).
 • M. Knapek, P. Dobroň, F. Chmelík, M. Zimina, J. Pešička, E. Combaz, A. Mortensen; DEFORMATION OF OPEN-CELL MICROCELLULAR PURE ALUMINUM INVESTIGATED BY THE ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE, Meeting: 2014 TMS, Annual Meeting & Exhibition, Proceedings: Light Metals 2014: Aluminum Alloys: Development, Characterization and Applications.
 • D. Drozdenko, P. Dobroň, M. Knapek, D. Letzig, J. Bohlen, F. Chmelík; ACOUSTIC EMISSION ANALYSIS OF PLANE STRAIN-COMPRESSED Mg SINGLE CRYSTALS, Meeting: 2014 TMS, Annual Meeting & Exhibition, Proceedings: Magnesium Technology 2014.
 • M. Zimina, A. Zimina, M. Poková, J. Bohlen, D. Letzig, G. Kurz, M., M. Knapek, M. Cieslar; INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON THE TEXTURE OF TWIN-ROLL CAST AZ31 MAGNESIUM ALLOY; Meeting: METAL 2014, Conference Proceedings.
 • M. Knapek, T. Húlan, P. Dobroň, F. Chmelík, A. Trník, I. Štubňa; ACOUSTIC EMISSION DURING FIRING OF THE ILLITE-BASED CERAMICS WITH FLY ASH ADDITION, Meeting: ISPMA13, Acta Physica Polonica A (In print).
 • M. Zimina, J. Bohlen, D. Letzig, G. Kurz, M. Poková, M. Knapek, J. Zrník, M. Cieslar; THE STUDY OF THE BEHAVIOR OF CONSTRAINED GROOVE PRESSED MAGNESIUM ALLOY AFTER HEAT TREATMENT, Meeting: ISPMA13, Acta Physica Polonica A 128(4), pp. 783-786, 2015.
 • M. Zimina, J. Bohlen, D. Letzig, G. Kurz, M. Poková, M. Knapek, J. Zrník, M. Cieslar; THE STUDY OF THE BEHAVIOR OF CONSTRAINED GROOVE PRESSED MAGNESIUM ALLOY AFTER HEAT TREATMENT, Acta Physica Polonica A 128(4), pp. 775-778, 2015.
 • Z. Trojanová, P. Palček, A. Soviarová, M. Chalupová, K. Dash, M. Knapek; INTERNAL FRICTION ASSOCIATED WITH THE MICROSTRUCTURAL CHANGES IN AN AZ91 MAGNESIUM ALLOY; Kovové materiály/Metallic Materials 53(4), pp. 1-6, 2015.
 • M. Knapek, P. Gabriel, R. Král, F. Chmelík, P. Sladký; MONITORING OF THE DEFORMATION OF CEREAL GRAINS BY THE ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE; Journal of food and nutrition research 54(3), pp. 275-279, 2015.
 • P. Gabriel, P. Sladký, F. Chmelík, R. Král, M. Knapek; PŘÍPRAVEK PRO SLEDOVÁNÍ PROCESU DEFORMACE OBILNÝCH ZRN A JINÝCH SEMEN METODOU AKUSTICKÉ EMISE, Česká republika. Užitný vzor CZ 28632 U1, 14. 09. 2015.
 • M. Knapek, T. Húlan, P. Minárik, P. Dobroň, I. Štubňa, J. Stráská, F. Chmelík; STUDY OF MICROCRACKING IN ILLITE-BASED CERAMICS DURING FIRING; Journal of the European Ceramic Society 36(1), pp. 221-226, 2016.

Prezentace

 • leden 2012 - Fyzikálne vzdelávanie v kontexte modernej fyziky, Ružomberok, Slovensko
 • květen 2012 – 3. Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice, Praha, ČR
 • červen 2013 - Week of Doctoral Students 2013, MFF UK v Praze, ČR
 • leden 2014 - Seminar of Central European PhD students, Budapest, Maďarsko
 • únor 2014 - TMS 2014: Annual Meeting & Exhibition, San Diego, Kalifornie
 • duben 2014 - Colloque Plasticité 2014, Lyon, Francie
 • červenec 2014 - Junior EUROMAT 2014, Lausanne, Švýcarsko
 • září 2014 – International Symposium on Physics of Materials (ISPMA 13), Praha, ČR
 • březen 2015 - TMS 2015: Annual Meeting & Exhibition, Orlando, Florida.
 • říjen 2015 – Magnesium 2015, Jeju, Jižní Korea.
 • prosinec 2016 - IIIAE 2016, Kyoto, Japonsko
 • únor 2017 – TMS 2017: Annual Meeting & Exhibition, San Diego, California, USA
 • září 2017 - ISPMA 14, Praha Česká republika

Jazykové znalosti

 • Jazyk slovenský, český, anglický + slabší znalost německý a ruský.

Práce na PC

 • MS Office, LaTex, Adobe CS (Photoshop, Illustrator, Flash, Premiere+Encore), Autodesk 3ds Max, Mathworks MATLAB, OriginLab, Delphi

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO