Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

Prof. RNDr. Petr Kratochvíl, DrSc.

foto Email: kratochvil [at] met [dot] mff [dot] cuni [dot] cz
Tel: (+420) 95155 1364
Fax: (+420) 95155 1490
Místnost: F142
Adresa:Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

Profesní životopis

  • 1957 VŠ diplom v oboru Fyzika pevných látek, UK MFF, Praha
  • 1963 Candidatus scientiarum (CSc.), UK MFF, Praha (disertační práce : Segregace příměsí při tuhnutí slitin zinku)
  • 1973 Docent fyziky, UK MFF, Praha (habilitační práce: Zpevnění hexagonálních kovů skluzem v bazální rovině)
  • 1983 DrSc., UK MFF, Praha (disertační práce: Mechanické vlastnosti substitučních tuhých roztoků na bázi k.pl.c. kovů)
  • 1986 Profesor pro obor Fyzika pevných látek

Zahraniční pobyty

  • 1964/65: stipendium Britské rady - Cavendish Laboratory , Universita v Cambridge
  • 1968/69: stipendium Humboldtovy nadace - Ústav fyziky kovů univerzity v Göttingen

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

  • Vlastnosti intermetalických fází zejména aluminidů železa Fe3Al a FeAl (fázové transformace, mechanické vlastnosti při vysokých teplotách)
  • Vlastnosti spinodálních slitin typu Cu9Ni6Sn, vliv tváření a žíhání na jejich užitné (zejména mechanické a elektrické) vlastnosti.

 

Publikace ke stažení

 

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO