Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

Prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc.

foto Email: lukac [at] met [dot] mff [dot] cuni [dot] cz
Tel: (+420) 95155 1366
Fax: (+420) 95155 1490
Místnost: F144
Adresa:Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

Profesní životopis

 • 1958 - VŠ diplom v oboru Fyzika pevných látek, UK MFF, Praha
 • 1966 - Kandidát věd (CSc), Experimentální fyzika, Univerzita Karlova, Praha
 • 1973 - Docent fyziky, MFF UK, Praha
 • 1981 - Profesor fyziky, MFF UK, Praha
 • 1983 - Doktor věd (DrSc), Univerzita Karlova, Praha
 • 1998 - Doctor honoris causa (Dr. h. c.), Žilinská univerzita, Žilina

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

 • komplexní studium mechanických a fyzikálních vlastností kovových materiálů
 • substituční zpevnění hexagonálních kovů v širokém teplotním oboru od 1,5 K až do 400 K
 • tepelně aktivované procesy
 • mikrostruktura a fyzikální vlastnosti hořčíkových slitin a kompozitů - teplotní závislost pevnosti; zpevnění a odpevnění během deformace; tepelná vodivost a koeficient teplotní roztažnosti; vnitřní tlumení; teplotní stabilita
 • plastické nestability - dvojčatění, Portevinův-Le Chatelierův jev
 • submikrokrystalické a nanokrystalické nateriály - slitiny a kompozity

Členství ve vědeckých společnostech

 • Evropská akedmnie věd
 • Člen Exekutívy Federace evropských materiálových společností
 • Česká společnost pro kovové materiály - místopředseda Hlavního výboru
 • Česká společnost pro nové materiály a nové technologie - člen Řídícího výboru
 • Jednota českých matematiků a fyziků - člen
 • Fyzikální sekce Jednoty českých matematiků a fyziků - člen

Organizace konferencí a další aktivity

 • Předseda mezinárodních konferencí ISPMA 1 až 8 (International Symposium on Plasticity of Metals and Alloys)
 • Člen mezinárodních výborů 18 mezinárodních konferenci v letech 2000 az 2004
 • Člen mezinárodního výboru 4th International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture, June 23-25, 2004, Brno
 • Čestný předseda konference ISPMA 10 (International Symposium on Physics of Materials), Praha 2005
 • Spolupředseda (Chairperson) mezinárodní konference EUROMAT, Praha 2005
 • Expert Italského ministerstva školství pro univerzitní a vědecký výzkum, od 2004.
 • Člen Vědecké rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR Brno

Členství v redakčních radách

 • Kovové materiály (od 1994)
 • Materials Science Forum (od 1996)
 • Acta Universitatis Carolinae (od 1990)
 • Materiálové inžinierstvo (od 1998)
 • Europhysics Letters (1986-1993)

Ocenění

 • Státní cena za vědeckou práci (1983)
 • Cena ministra školství a zlatá medaile za nejlepší vysokoškolskou učebnici (1994)
 • Medaile MŠMT ČR za nejlepší vysokoškolskou učebnici (1994)
 • Zlatá medaile Masarykovy univerzity (1985)
 • Pamětní medaile Univerzity Karlovy (1978)
 • Stříbrná medaile Univerzity Karlovy (1985)
 • Zlatá medaile Matematicko-fyzikální fakulty Komenského univerzity (1985)
 • Zlatá pamětní medaile ČSAV Praha (1987)
 • Vědecké cena Alexandra von Humboldta (1995)

Zahraniční spolupráce a projekty

 • Institut für Werkstoffkunde und Werkstofftechnik, Technische Universität Clausthal (Clausthal, Německo): Prof. Dr. B.L: Mordike, Prof. Dr. W. Riehemann
 • GKSS Forschungszentrum GmbH, (Geesthacht, Německo): Prof. Dr. K.U. Kainer
 • Department of Materials Science and Mechanical Engineering, University of Southern California (Los Angeles, USA): Prof. Dr. T.G. Langdon

Publikace

Pedagogická činnost

 • Přednášky: Mechanika - 12 semestrů, Fyzika pro geology - 18 semestrů, Fyzika pevných látek - 8 semestrů, Fyzika kovů - 12 semestrů, Mechanické vlastnosti pevných látek - 20 semestrů, Poruchy v krystalech - 17 semestrů, Moderní materiály a technologie - 11 semestrů, Vysokoteplotní procesy - 14 semestrů, Seminář z fyziky pevných látek později seminář fyziky kovů - 35 let.
 • Vedoucí velkého počtu studentů a doktorandů (asi 28 diplomových prací a 26 doktorských prací)
 •  

Pro studenty

Dokumenty ke stažení

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO