Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

Doc. RNDr. Přemysl Málek, CSc.

foto Email: malek [at] met [dot] mff [dot] cuni [dot] cz
Tel: (+420) 95155 1363
Fax: (+420) 95155 1490
Místnost: F139
Adresa:Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

Profesní životopis

 • 1975 VŠ diplom v oboru fyzika, specializace fyzika pevných látek, UK MFF, Praha
 • 1976 Rerum naturalium doctor (RNDr.), Fyzika kovů, UK MFF, Praha
 • 1981 Candidatus scientiarum (CSc.), Fyzika kondenzovaného stavu, UK MFF, Praha
 • 2004 Docent fyziky, UK MFF, Praha

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

 • studium plastické deformace polykrystalických materiálů
 • studium strukturní superplasticity kovových materiálů, především na bázi Al
 • příprava mikrokrystalických a submikrokrystalických materiálů moderními technologiemi intenzívní plastické deformace
 • příprava submikrokrystalických a nanokrystalických kovových materiálů metodami práškové metalurgie (atomizace, mletí, slinování pulzním elektrickým proudem)
 • studium struktury a mechanických vlastností mikro-, submikro- a nanokrystalických materiálů

Organizace konferencí

 • Člen organizačních výborů konferencí ISPMA 4 (International Symposium on Plasticity of Metals, Srní 1987), ISPMA 5 (Praha 1990), ISPMA 14 (Praha 2017)
 • Předseda organizačního výboru konferencí ISPMA 6 až ISPMA 13 (Praha 1994 až 2014)
 • Člen organizačního výboru konference ICSMA 11 (International Conference on Strength of Materials 11, Praha 1997)
 • Člen organizačního výboru konference iib 98 (International Conference on Intergranular and Interphase Boundaries in Materials, Praha 1998)

Granty udělené v minulých letech

 • 1993 - 1995 GAČR: Studium struktury a mechanických vlastností mikrokrystalických hliníkových slitin připravených metodou rychlého tuhnutí
 • 1993 - 1995 GAUK: Studium vysokoteplotní stability hliníkových slitin
 • 1996 - 1998 GAUK: Studium superplasticity hliníkových slitin
 • 1999 - 2001 GAUK: Strukturní superplasticita mikrokrystalických a submikrokrystalických kovových materiálů
 • 2003 - 2005 GAČR: Superjemnozrnné hliníkové materiály připravené metodou intenzívní plastické deformace
 • 2007 – 2010 GAČR: Úloha hranic zrn při vysokoteplotní plastické deformaci jemnozrnných materiálů
 • 2015 – 2017 GAČR: Ultra-jemnozrnné a nanokrystalické kovové materiály s vysokou pevností připravené slinováním pulzním elektrickým proudem

Publikace

Výuka

Pedagogická činnost

 • přednáška a cvičení Fyzika I pro 2. ročník geologických oborů přírodovědecké fakulty UK
 • přednáška a cvičení Fyzika I pro 1. ročník biochemie a chemie životního prostředí přírodovědecké fakulty UK
 • seminář fyziky materiálů
 • přednáška Fyzika materiálů
 • vedení diplomových a doktorských prací

Nabídka pro studenty

možnost podílet se na výzkumu mechanických vlastností a mikrostruktury mikrokrystalických a submikrokrystalických slitin na bázi hliníku v rámci:
 • studentského vědeckého projektu
 • diplomové práce (lze uzpůsobit i pro studenty učitelství)
 • postgraduálního studia

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO