Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

RNDr. Peter Minárik, Ph.D.

foto Email: peter [dot] minarik [at] mff [dot] cuni [dot] cz
Tel: (+420) 95155 1360
Fax: (+420) 95155 1490
Místnost: F116
Adresa:Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

Profesní životopis

 • 2005-2008: Bc. – MFF UK, studijní obor – Obecná fyzika
 • 2008-2010: Mgr. – MFF UK, studijní obor – Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
 • 2010-2014: PhD. studium – MFF UK, studijní obor – Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
 • 2012: RNDr. – MFF UK, studijní obor – Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
 • 2011-2014: vědecký pracovník na Katedře fyziky materiálů, účast na projektech GAČR, hlavní řešitel GAUK, účast na mezinárodních konferencích
 • od 2015: vědecko-akademický pracovník na Katedře fyziky materiálů, účast na mezinárodních konferencích, hlavní řešitel a spoluúčast na dalších projektech GAČR, vedení bakalářských a diplomových prací

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

 • Studium ultra-jemnozrnných hořčíkových materiálů se zaměřením na použití v medicíně.
 • Studium vlivu zjemnění zrna a textury na mechanické vlastnosti hořčíkových slitin.
 • Studium vlivu mikrostruktury na korozní vlastnosti materiálů.
 • Komplexní charakterizace mikrostruktury pomocí skenovací elektronové mikroskopie (včetně pokročilých metod) a mikroskopie atomárních sil.
 • Komplexní charakterizace mechanických a korozních vlastností.
 • Nabídka projektů, bakalářských a diplomových prací, které lze upravit podle zájmů studenta.

Zahraniční pobyty

 • 2009-2017: Žilinská univerzita, Katedra materiálového inžinierstva, Výskumné centrum, Slovensko (krátké pobyty – spolu 8 měsíců)
 • 2015: Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Magnesium Innovation Center, Německo (6 měsíců)

Publikace

  Celkem 47 publikací, z toho 34 s Impakt faktorem. Citace = 92 (WoS), 122 (Scopus) h-index = 5 (WoS), 6 (Scopus)

10 nejvýznamnějších publikací:

 • P. Minárik, R. Král, J. Čížek, F. Chmelík, Effect of different c/a ratio on the microstructure and mechanical properties in magnesium alloys processed by ECAP, Acta Mater. 107 (2016) 83–95. doi:10.1016/j.actamat.2015.12.050.
 • D. Drozdenko, J. Bohlen, S. Yi, P. Minárik, F. Chmelík, P. Dobroň, Investigating a twinning–detwinning process in wrought Mg alloys by the acoustic emission technique, Acta Mater. 110 (2016) 103–113. doi:10.1016/j.actamat.2016.03.013.
 • P. Minárik, R. Král, M. Janeček, Effect of ECAP processing on corrosion resistance of AE21 and AE42 magnesium alloys, Appl. Surf. Sci. 281 (2013) 44–48. doi:10.1016/j.apsusc.2012.12.096.
 • P. Minárik, E. Jablonská, R. Král, J. Lipov, T. Ruml, C. Blawert, B. Hadzima, F. Chmelík, Effect of equal channel angular pressing on in vitro degradation of LAE442 magnesium alloy, Mater. Sci. Eng. C. 73 (2017) 736–742. doi:10.1016/j.msec.2016.12.120.
 • P. Minárik, R. Král, J. Pešička, S. Daniš, M. Janeček, Microstructure characterization of LAE442 magnesium alloy processed by extrusion and ECAP, Mater. Charact. 112 (2016) 1–10. doi:10.1016/j.matchar.2015.12.002.
 • P. Minárik, J. Čížek, J. Veselý, P. Hruška, B. Hadzima, R. Král, Nanocrystalline aluminium particles inside Mg-4Li-4Al-2RE magnesium alloy after severe plastic deformation, Mater. Charact. 127 (2017) 248–252. doi:10.1016/j.matchar.2016.12.021.
 • P. Minárik, J. Veselý, R. Král, J. Bohlen, J. Kubásek, M. Janeček, J. Stráská, Exceptional mechanical properties of ultra-fine grain Mg-4Y-3RE alloy processed by ECAP, Mater. Sci. Eng. A. 708 (2017) 193-198. doi:10.1016/j.msea.2017.09.106.
 • I. Moravcik, J. Cizek, J. Zapletal, Z. Kovacova, J. Vesely, P. Minarik, M. Kitzmantel, E. Neubauer, I. Dlouhy, Microstructure and mechanical properties of Ni1,5Co1,5CrFeTi0,5 high entropy alloy fabricated by mechanical alloying and spark plasma sintering, Mater. Des. 119 (2017) 141–150. doi:10.1016/j.matdes.2017.01.036.
 • M. Knapek, T. Húlan, P. Minárik, P. Dobroň, I. Štubňa, J. Stráská, F. Chmelík, Study of microcracking in illite-based ceramics during firing, J. Eur. Ceram. Soc. 36 (2016) 221–226. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2015.09.004.
 • T. Krajňák, P. Minárik, J. Gubicza, K. Máthis, R. Kužel, M. Janeček, Influence of equal channel angular pressing routes on texture, microstructure and mechanical properties of extruded AX41 magnesium alloy, Mater. Charact. 123 (2017) 282–293. doi:10.1016/j.matchar.2016.11.044.

Prezentace

 • ISPMA-12, Praha (September 2011)
 • EUROMAT 2011, Montpellier (September 2011)
 • MAGNESIUM 2012, Vancouver (July 2012)
 • EMR-S Fall Meeting, Warsaw (September 2012)
 • TMS 2013, San Antonio (March 2013)
 • METAL 2013, Brno (May 2013)
 • EUROMAT 2013, Seville (September 2013)
 • THERMEC 2013, Las Vegas (December 2013)
 • PAM 2014, Sao Paulo (July 2014)
 • ISPMA-13, Praha (September 2014)
 • IMC 2014, Praha (September 2014)
 • ICSMA-17, Brno (August 2015)
 • MAGNESIUM 2015, Jeju (Október 2015)
 • ISPMA-14, Praha (September 2017)

 

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO