Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

Doc. RNDr. Josef Pešička, CSc.

foto Email: pesicka [at] met [dot] mff [dot] cuni [dot] cz
Tel: (+420) 95155 1616
Fax: (+420) 95155 1490
Místnost: F142
Adresa:Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

Profesní životopis

 • 1973 VŠ diplom v oboru Fyzika pevných látek, UK MFF, Praha
 • 1976 Rerum naturalium doctor (RNDr.), experimentální fyzika, UK MFF, Praha
 • 1981 Candidatus scientiarum (CSc.), experimentální fyzika, UK MFF, Praha
 • 2004, Docent fyziky, UK MFF, Praha

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

 • studium struktury materiálů pomocí transmisní a rastrovací elektronové mikroskopie
 • studium intermetalických sloučenin na bazi aluminidů železa
 • struktura a fyzikální vlastnosti martenzitických ocelí
 • materiály na bazi Al-Li, superslitiny na bazi Ni
 • struktura paměťových slitin Ni-Ti

Členství ve vědeckých společnostech

 • Vědecká společnost pro nauku o kovech

Organizace konferencí

 • člen organizačního výboru konference ISPMA 3 (International Symposium on Plasticity of Metals and Alloys), Mariánské Lázně 1983
 • člen organizačních výboru konference ISPMA 4 (International Symposium on Plasticity of Metals and Alloys), Srní 1987
 • člen organizačních výborů konferencí ISPMA 5, 6, 7 a 8 (International Symposium on Plasticity of Metals and Alloys), Praha 1990, 1994, 1997 a 2000

Zahraniční spolupráce a projekty

 • Institut für Metallforschug, Westfällische-Wilhelm-Universität (Münster, Německo): Prof. Dr. Eckhard Nembach, od roku 1990. Struktura a mechanické vlastnosti materiálů na bázi Al-Li, superslitin na bázi Ni a aluminidů železa metodami klasické transmisní elektronové mikroskopie.
 • Institut für Materialphysik, Universität Gőttingen (Gőttingen , Německo): Dr. Guido Schmitz, od roku 1993. Struktura a mechanické vlastnosti aluminidů železa pomocí klasické transmisní elektronové mikroskopie metodami post mortem a in-situ.
 • Institut für Werkstoffe Ruhr-Universität Bochum, (Bochum, Německo): Prof. Dr.-Ing. Gunther Eggeler, od roku 1998. Studium struktury martenzitických ocelí a pamě'tových slitin na bazi Ni-Ti pomocí transmisní elektronové mikroskopie.

Publikace

Výuka

Pedagogická činnost

 • od srpna 1992 tajemník Katedry fyziky kovů
 • od května 2001 člen Akademického senátu UK MFF
 • od září 2004 člen komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Fyzika

Dokumenty ke stažení

Pro studenty

Nabídka disertačních prací

 • Studium struktury aluminidů železa po vysokoteplotní deformaci

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO