Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D.

foto Email: slapakova [at] karlov [dot] mff [dot] cuni [dot] cz
Tel: (+420) 95155 1386
Fax: (+420) 95155 1490
Místnost: F132
Adresa:Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

Profesní životopis

 • 2014 - Vědecký pracovník, Katedra fyziky materiálů, MFF UK
 • 2010-2014 Postgraduální studium, UK MFF, disertační práce: Mikrostruktura a vlastnosti moderních plynule odlévaných hliníkových slitin
 • 2012 Rigorózní řízení, UK MFF
 • 2008-2010 Magisterské studium, UK MFF, diplomová práce: Mikrostruktura nerovnovážných tuhých roztoků na bázi Al-Mn
 • 2005-2008 Bakalářské studium, UK MFF, bakalářská práce: Vliv dispersoidů na rekrystalizaci hliníkových slitin

Zahraniční pobyty

 • 2015-2016 Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf, Něměcko, post-doc
 • 2011 CIRIMAT, ENSIACET, Institut Nacional Polytechnique de Toulouse, Francie, stipendium francouzské vlády

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

 • Hliníkové slitiny pro automobilový průmysl
 • Fázové transformace, rekrystalizace, precipitace
 • Intenzivní plastická deformace - ECAP
 • Transmisní elektronová mikroskopie
 • Rastrovací elektronová mikroskopie

Granty

 • 2013-2014 GAUK, Plynule odlévané hliníkové slitiny po intenzivní plastické deformaci metodou ECAP
 • 2010-2012 GAUK, Vliv disperzních částic na odpevňovací procesy plynule odlévaných hliníkových slitin

Ocenění

 • 2014 Konference Mikroskopie a NDT, Litoměřice: 2. místo v soutěži o nejlepší doktorandskou prezentaci.
 • 2013 Konference Materiály v tepelném zpracování, Jihlava: 1. místo v soutěži o nejlepší referát mladých autorů do 35 let.

Publikace

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO