Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.

foto Email: jana [dot] smilauerova [at] gmail [dot] com
Tel: (+420) 95155 1614
Fax: (+420) 95155 1490
Místnost: F116
Adresa:Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

Profesní životopis

 • 2007 – 2010 Bakalářské studium, MFF UK; studijní program: Obecná fyzika
 • 2010 – 2012 Magisterské studium, MFF UK; studijní program: Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
 • 2012 – 2016 Doktorské studium, MFF UK; studijní program: Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
 • od 2012 Vědecký pracovník na Katedře fyziky materiálů, MFF UK

Zahraniční pobyty

 • School of Materials Science and Engineering, Clemson University, Clemson, USA (2 měsíce)
 • Univerzita USATU Ufa, Ufa, Rusko (1 týden)
 • HERCULES – Higher European Research Course for Users of Large Experimental Systems, Grenoble, Francie (1 měsíc)
 • Institute Laue-Langevin (ILL), Grenoble, Francie; měření maloúhlového rozptylu neutronového záření (2 dny)
 • Advanced Photon Source (APS), Argonne National Laboratory, Chicago, USA; měření maloúhlového rozptylu rentgenového záření (4 dny)
 • European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), Grenoble, Francie; měření na zdroji synchrotronového záření (4x cca týdenní výzkumný projekt)

Ocenění

 • 2015 Acta Student Award za rok 2014 za publikaci v časopise Acta Materialia

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

 • fázové transformace a mikrostrukturní změny ve slitinách titanu
 • experimentální metody využívající synchrotronové záření (např. maloúhlový rozptyl rentgenového záření, anomální difrakce, in situ rentgenová difrakce)
 • studium fázových transformací in situ laboratorními metodami (diferenční skenovací kalorimetrie, dilatometrie, měření elektrického odporu) a laboratorní rentgenovou difrakcí
 • nabídka studentských projektů, bakalářských a diplomových prací

Publikace

 • Seznam publikací ORCID

Pro studenty

  Nabízené práce
 • Náplň prací je možné upravit podle zájmů řešitele či řešitelky

Dokumenty ke stažení

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO