Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

RNDr. Jitka Stráská, Ph.D (roz. Vrátná)

foto Email: straska [dot] jitka [at] gmail [dot] com
Tel: (+420) 95155 1613
Fax: (+420) 95155 1490
Místnost: F116
Adresa:Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

Profesní životopis

 • 2005-2008 - Bc. - MFF UK, studijní obor - Obecná fyzika
 • 2008-2010 – Mgr. - MFF UK, studijní obor Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
 • 2010–2014 PhD. studium na MFF UK, obor Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (téma disertační práce: Fyzikální vlastnosti jemnozrnných hořčíkových slitin připravených různými technologiemi)
 • 2010 - 2012 Vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu kovů, a.s., Panenské Břežany, Odolena Voda
 • Od 2014 Odborný asistent na Katedře fyziky materiálů, MFF UK

Zahraniční pobyty

 • Univerzita POSTECH, Pohang, Korea – 2 týdenní studijní pobyty
 • Argonne National Laboratory, Chicago, USA – třídenní měření experimentů
 • Univerzita Clemson, Jižní Karolína, USA – 4 týdenní studijní pobyty
 • Univerzita USATU, Ufa, Rusko – 2 týdenní studijní pobyty
 • Technická univerzita Clausthal-Zellerfeld, Německo – 8 jedno- až dvoutýdenních studijních pobytů – celkem 3 měsíce
 • Žilinská univerzita, Slovensko – 3 týdenní studijní pobyty

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

 • Komplexní studium ultrajemnozrnných hořčíkovým materiálů – mikrostruktura, mechanické vlastnosti, superplastické chování, mikrostrukturní stabilita
 • Zkoumání mikrostruktury pomocí skenovací elektronové mikroskopie, včetně difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD)
 • Spolupráce se zahraničními univerzitami (např. POSTECH v Jižní Koreji)
 • Nabídka projektů, bakalářských a diplomových prací

Granty

 • 2012 - 2014 GAUK, téma: Experimentální a teoretická analýza hořčíkových slitin s velkou uloženou deformační energií
 • 2010 - 2012 - GAUK, téma: Strukturní stabilita ultrajemnozrnných slitin hořčíku připravených intenzivní plastickou deformací

Publikace

 • J. Stráská, M. Janeček, J. Čížek, J. Stráský, B. Hadzima: Microstructure stability of ultra-fine grained magnesium alloy AZ31 processed by extrusion and equal-channel angular pressing (EX-ECAP), Materials Characterization 94 (2014) 69-79.
 • J. Čapek, K. Máthis, B. Clausen, J. Stráská, P. Beran, P. Lukáš: Study of the loading mode dependence of the twinning in random textured cast magnesium by acoustic emission and neutron diffraction methods, Materials Science & Engineering A 602 (2014) 25–32.
 • J. Šmilauerová, P. Harcuba, J. Stráský, J. Stráská, M. Janeček, J. Pospíšil, R. Kužel, T. Brunátová, V. Holý, J. Ilavský: Ordered array of ω-particles in β-Ti matrix studied by small-angle X-ray scattering, Acta Materialia 81 (2014) 71–82.
 • J. Vrátná, M. Janeček, J. Čížek, D.J. Lee, E.Y. Yoon, H.S. Kim: Mechanical properties and microstructure evolution in ultrafinegrained AZ31 alloy processed by severe plastic deformation, Journal of Materials Science (2013) 48:4705–4712.
 • J. Vrátná, B. Hadzima, M. Bukovina, M. Janeček: Room temperature corrosion properties of AZ31 magnesium alloy processed by extrusion and equal channel angular pressing, Journal of Materials Science (2013) 48:4510–4516.
 • E.Y. Yoon, D.J. Lee, T.S. Kim, H.J. Chae, P. Jenei, J. Gubicza, T. Ungár, M. Janeček, J. Vrátná, S. Lee: Microstructures and mechanical properties of Mg–Zn–Y alloy consolidated from gas-atomized powders using high-pressure torsion, Journal of Materials Science 47 (2012) 7117-7123.
 • M. Janeček, J. Čížek, J. Gubicza, J. Vrátná: Microstructure and dislocation density evolutions in MgAlZn alloy processed by severe plastic deformation, Journal of Materials Science 47 (2012) 7860-7869.
 • M. Janeček, S. Yi, R. Král, J. Vrátná, K. U. Kainer: Texture and microstructure evolution in ultrafine-grained AZ31 processed by EX-ECAP, Journal of Materials Science 45 (2010) 4665–4671.
 • Seznam publikací

Prezentace

 • 13th International Symposium on Physics of Materials (ISPMA 13), Praha (09/2014)
 • 6th International Conference on Nanomaterials by Severe Plastic Deformation (NanoSPD 6), Metz, France (06, 07/ 2014)
 • 23rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2014, Brno (05/2014)
 • TMS 2014, 143rd Annual Meeting & Exhibition, San Diego, USA (02/2014)
 • 8th Internation Conference on Advanced Materials THERMEC 2013, Las Vegas, USA (12/2013)
 • Euro LightMAT 2013, Bremen, Germany (09/2013)
 • 22nd International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2013, Brno (05/2013)
 • TMS 2013, 142nd Annual Meeting & Exhibition, San Antonio, USA (03/2013)
 • International Conference of Doctoral Students of Materials Science, Trnava, Slovakia (11/2012)
 • EMR-S Fall Meeting 2012, Warsaw, Poland (09/2012)
 • 16th International Conference on Strength of Materials (ICSMA 16), Bengaluru, India (08/2012)
 • 9th International Conference on Magnesium Alloys and their Applications (Magnesium 2012), Vancouver, Canada (07/2012)
 • 21st International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012, Brno (05/2012)
 • International Conference of Doctoral Students of Materials Science, Graz, Austria (11/2011)
 • 12th International Symposium on Physics of Materials (ISPMA 12), Praha (09/2011)
 • Week of Doctoral Students 2011 (WDS 2011), Praha (06/2011)
 • TMS 2011, 141st Annual Meeting & Exhibition, San Diego, USA (03/2011)
 • JuniorEuromat 2010, Lausanne, Switzerland (07/2010)
 • TMS 2010, 139th Annual Meeting & Exhibition, Seattle, USA (02/2010)
 • 8th International Conference on Magnesium Alloys and their Applications (Magnesium 2009), Weimar, Germany (09/2009)

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO