Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

RNDr. Josef Stráský, Ph.D.

foto Email: josef [dot] strasky [at] gmail [dot] com
Tel: (+420) 95155 1622
Fax: (+420) 95155 1490
Místnost: F116
Adresa:Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

Profesní životopis

 • 2005 - 2008 Bc. - MFF UK, studijní obor - obecná fyzika
 • 2005 - 2008 Bc. - FSV UK, studijní obor – ekonomie
 • 2008 – 2010 Mgr. - FSV UK, studijní obor – ekonomická teorie
 • 2008 – 2011 Mgr. – MFF UK, studijní obor - optika a optoelektronika.
 • 2010 – 2014 Ph.D. – MFF UK, studijní obor – Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
 • 2010 – 2014 vědecký pracovník na Katedře fyziky materiálů, účast na několika projektech základního a aplikovaného výzkumu GAČR, TAČR, MŠMT-Kontakt ad.
 • od 2015 – odborný asistent na Katedře fyziky materiálů, hlavní řešitel projektu GAČR, vedoucí projektů GAUK a spoluřešitel dalších výzkumných projektů (GAČR, MPO-TRIO)

Zahraniční pobyty

 • Postdoktorský pobyt na Technické univerzitě Freiberg, Německo (březen – srpen 2015)
 • Univerzita POSTECH, Pohang, Jižní Korea – 2 týdenní studijní pobyty
 • Technická univerzita Clausthal, Německo – celkem 10 týdnů
 • Univerzita Clemson, Jižní Karolína, USA – 4 studijní pobyty, celkem 8 týdnů
 • Univerzita USATU, Ufa, Rusko – 3 týdenní studijní pobyty
 • Argonne National Laboratory, Chicago, USA – třídenní měření na synchrotronu APS

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

  Hlavní oblastí mého vědeckého zájmu jsou slitiny titanu – mikrostruktura, termomechanické zpracování, fázové transformace, mechanické vlastnosti a také využití těchto materiálů v praxi. V této oblasti výzkumu vznikl na Katedře fyziky materiálů mladý vědecký tým. Úspěšně spolupracujeme s dalšími katedrami MFF UK, několika ústavy Akademie věd ČR, špičkovými zahraničními týmy (Německo, Rusko, Korea) a také s kladenskou firmou Beznoska s.r.o., která vyrábí tělní implantáty. Dosažené výsledky jsou na mezinárodně uznávané úrovni. Ve výzkumné oblasti slitin titanu nabízím bakalářské a diplomové práce, jejichž náplň lze upravit dle představ studenta. U magisterských studentů je samozřejmostí účast na mezinárodních konferencích a možnost pokračování na doktorském studiu, při němž lze vytvořit odpovídající finanční zázemí.

Publikace

   33 publikací v databázi Web of Science (WoS), 142 citací, h-index = 8

  40 publikací v databázi Scopus, 181 citací, h-index = 8

  10 nejvýznamnějších publikací: 

 • J. Stráský, M. Janeček, P. Harcuba, M. Bukovina, L. Wagner: The effect of microstructure on fatigue performance of Ti–6Al–4V alloy after EDM surface treatment for application in orthopaedics, Journal of Mechanical Behavior of Biomaterials, Vol. 4, 2011, 1955 – 1962
 • J. Stráský, J. Havlíková, L. Bačáková, P. Harcuba, M. Mhaede, M. Janeček: Characterization of electric discharge machining, subsequent etching and shot-peening as a surface treatment for orthopaedic implants, Applied Surface Science, Vol. 281, 2013, 73 – 78
 • J. Šmilauerová, V. Holý, P. Harcuba, J. Stráský, J. Stráská, M. Janeček, J. Pospíšil, R. Kužel, J. Ilavský: Ordered array of ω-particles in β-Ti matrix studied by small-angle X-ray scattering, Acta Materialia, Vol. 81, 2014, pp. 71-82
 • J. Nejezchlebová, M. Janovská, H. Seiner, P. Sedlák, M. Landa, J. Šmilauerová, J. Stráský, P. Harcuba, M. Janeček, The effect of athermal and isothermal omega phase particles on elasticity of beta-Ti single crystals, Acta Materialia, Vol. 110, 2016, 185 - 191
 • P. Harcuba, L. Bačáková, J. Stráský, M. Bačáková, K. Novotná, M. Janeček: Surface treatment by electric discharge machining of Ti–6Al–4V alloy for potential application in orthopaedics, Journal of Mechanical Behavior of Biomaterials, Vol. 7, 2012, 96 – 105
 • J. Stráský, P. Harcuba, K. Václavová, K. Horváth, M. Landa, O. Srba, M. Janeček: Increasing strength of a biomedical Ti-Nb-Ta-Zr alloy by alloying with Fe, Si and O, Journal of Mechanical Behavior of Biomaterials, Vol. 71, 2017, 329 – 336
 • M. Janeček, J. Stráský, J. Čížek, P. Harcuba, K. Václavová, V.V. Polyakova, I.P. Semenova: Mechanical properties and dislocation structure evolution in Ti6Al7Nb alloy processed by high pressure torsion, Metallurgical and Materials Transactions, Vol. 45A, 2014, 7 – 15
 • I. Kopová, J. Stráský, P. Harcuba, M. Landa, M. Janeček, L. Bačáková: Newly developed Ti-Nb-Zr-Ta-Si-Fe biomedical beta titanium alloys with increased strength and enhanced biocompatibility, Materials Science & Engineering C, Vol. 60, 2016, 230 -238
 • J. Stráská, M. Janeček, J. Čížek, J. Stráský, B. Hadzima: Microstructure stability of ultra-fine grained magnesium alloy AZ31 processed by extrusion and equal-channel angular pressing (EX-ECAP), Materials Characterization, Vol. 94, 2014, pp. 69-79.
 • J. Havlíková, J. Stráský, M. Vandrovcová, P. Harcuba, M. Mhaede, M. Janeček: Innovative surface modification of Ti-6Al-4V alloy with a positive effect on osteoblast proliferation and fatigue performance, Materials Science and Engineering C, Vol. 39, 2014, 371-379

Prezentace

 • Magnesium, Weimar, Germany (Oct 2009)
 • TMS 2010, Seattle, USA (Feb 2010)
 • JuniorEuromat 2010, Lausanne, Switzerland (Jul 2010)
 • Titanium 2011, Beijing, China (Jun 2011)
 • ISPMA 12, Pragu, Czech Republic (Sep 2011)
 • International Symposium on Plasticity, Puerto Rico, USA (Jan 2012)
 • ICSMA, Bangalore, India (Aug 2012)
 • E-MRS Fall Meeting 2012, Warsaw, Poland (Sep 2012)
 • TMS 2013, San Antonio, USA (Mar 2013)
 • METAL 2013, Brno, Czech Republic (May 2013)
 • Thermec, Las Vegas, USA (Dec 2013)
 • TMS 2014, San Diego, USA (Feb 2014)
 • METAL 2014, Brno, Czech Republic (May 2014)
 • NanoSPD6, Metz, France (Jul 2014)
 • ISPMA 13, Prague, Czech Republic (Sep2014)
 • ICSMA-17, Brno, Czech Republic (Aug 2015)
 • Titanium 2015, San Diego, USA (Aug 2015)
 • Magnesium 2015, Jeju, South Korea (Oct 2015)
 • Materials Science & Engineering, Darmstadt, Germany (Sep 2016)
 • Euromat 2017, Thessaloniki, Greece (Sep 2017)
 • ISPMA 14, Prague, Czech Republic (Sep 2017)
 • LightMAT 2017, Bremen, Germany (Nov 2017)

Pro studenty

Dokumenty ke stažení

 

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO