Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

Nabídka prací

Zadání bakalářských, diplomových a disertačních prací

V akademickém roce 2020/2021 nabízíme následující práce:

Studentské fakultní granty (SFG) – studentské projekty:

 

  Doc. Ing. Patrik Dobroň, Ph.D. (dobronp [at] karlov [dot] mff [dot] cuni [dot] cz):

  Charakterizace mikrostruktury biokompatibilní slitiny ZX10 a studium jejího vývoje v průběhu plastické deformace

  Thermomechanical treatment of dilute Mg alloys

   

  RNDr. Michal Knapek, Ph.D. (knapek [at] karlov [dot] mff [dot] cuni [dot] cz):

  Řízená modifikace mikrostruktury kobaltu pomocí tepelného zpracování

  Studium deformačních mechanismů v kobaltu moderními in-situ metodami

  Studium nespojité plastické deformace slitin s vysokou entropií metodou akustické emise

   

  RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (josef [dot] strasky [at] gmail [dot] com):

  Charakterizace slitin Zr pro využití v jaderné energetice

  Studium biokompatibilních slitin titanu s nízkým modulem pružnosti

  Slitiny titanu připravené práškovou metalurgií pro využití v medicíně

V případě zájmu kontaktujte prosím vedoucího práce nebo projektu...

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO