Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

Proč studovat na KFM

Jaké budu mít uplatnění?

Výhodným uplatněním pro naše absolventy jsou pracoviště základního výzkumu a vysoké školy, laboratoře aplikovaného materiálového výzkumu a vývoje, zkušební laboratoře strojírenského, elektrotechnického, metalurgického a chemického průmyslu, ústavy zaměřené na ochranu materiálů, ochranu životního prostředí aj.

Konkrétně naši absolventi pracují např. v Institutu pro energii Evropské komise v Pettenu v Holandsku, v Technologickém institutu v Grenoblu ve Francii, na Technické univerzitě v Clausthalu v Německu, ve společnosti Škoda výzkum v Plzni, na ČVUT, v ústavech Akademie věd ČR atd.

Experiment, výzkum, technologie, znalosti, ...

Baví Vás experimentální práce, ale zajímáte se i o fyzikální pozadí pozorovaných jevů? Rádi se podílíte na výzkumu, který má okamžité uplatnění v praxi? Chcete se více dozvědět o nejnovějších technologiích, které se využívají v automobilovém a leteckém průmyslu, při konstrukci jaderných elektráren nejnovější generace, či v medicíně? Jak získat rozsáhlé znalosti o fyzice materiálů a pevných látek?

Pojďte studovat na Katedru fyziky materiálů.

Výuka oboru Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů na katedře fyziky materiálů je věnována teoretickému i experimentálnímu studiu vlastností materiálů, jejich mikrofyzikální interpretaci a možnostem aplikací. Studijní program zabezpečuje široké teoretické vzdělání ve fyzice pevných látek na současně úrovni poznání a poskytuje přehled o principech moderních experimentálních metod a technologických postupů.

Během studia na katedře fyziky materiálů:

  • Získáte rozsáhlé teoretické znalosti o fyzice pevných látek

  • Získáte praxi v obsluze pokročilých experimentálních zařízeních (rastrovací a transmisní elektronový mikroskop, přístroj na měření akustické emise atd.)

  • Setkáte se se špičkovými odborníky a jedinečnými technologiemi

  • Zapojíte se do řešení zajímavých výzkumných projektů napojených na průmyslovou praxi

  • Můžete se zúčastnit zahraničních stáží

  • Užijete si několik let života v přátelské atmosféře mladé katedry

Kdo mě bude učit?

Výuku zabezpečují mj. 4 profesoři a 6 docentů, jejichž práce má značný mezinárodní ohlas. Studentům se aktivně věnují rovněž odborní asistenti a vědečtí pracovníci katedry, kteří mají velké zkušenosti v experimentální práci. Katedru pravidelně navštěvují uznávaní tuzemští a zahraniční odborníci. Na katedrální semináře jsou zváni hosté z celého světa, kteří poskytují aktuální informace o současném stavu poznání v našem oboru.

Katedra se zakládá na neformální atmosféře spolupráce vyučujících a studentů. Můžete se těšit na pravidelné společenské a sportovní akce.

Kde a jak budu studovat - pracovat?

Katedra disponuje špičkově vybavenými laboratořemi. Jedním z naších cílů je naučit studenty samostatně obsluhovat experimentální zařízení. Tím již během studia získáte znalosti v různých experimentálních metodách, které později uplatníte v praxi. Naši studenti pravidelně vyjíždějí na zahraniční stáže. Během těchto pobytů si rozšiřují své znalosti v oboru a mohou pracovat i na takových zařízeních, které nejsou na katedře k dispozici. Již během studia budete mít možnost zúčastnit se mezinárodních konferencí a publikovat své výsledky v recenzovaných časopisech.

Společenská místnost Místnost doktorandů a diplomantů sídlo katedry

Příjemné podmínky pro studium

  • Špičkové laboratoře, ochotný pedagogický sbor, příjemný technický personál

  • Moderně vybavená místnost pro diplomanty a doktorandy

  • Připojení k internetu přes LAN i Wi-Fi

  • Společenská místnost s vybavenou kuchyní

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO