Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

Věda a výzkum

Čím se zabýváme

Katedra fyziky materiálů (KFM) se zaměřuje na vědecký výzkum mikrostruktury a vlastností moderních materiálů pro konstrukční a funkční aplikace. Pozornost je věnována především vztahu mezi mikrostrukturou, mechanickými a teplotními vlastnostmi kovů, slitin, intermetalik, kompozitů s kovovou matricí a materiálů s jemnozrnnou strukturou či nanomateriálů. Provádí rovněž komplexní výzkum fyzikálních aspektů plastické deformace, který zahrnuje teorii, modelování i experiment, a výzkum fázových transformací v kovových materiálech.

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO